Cesta od myšlenky k reálné podobě byla dlouhá.

Asi v roce 2007 jsem se začal více zajímat o muzikoterapii, když jsem se setkal s články a fejetony Vlasty Marka. Zajímal mě a fascinoval zvuk jako takový. Možnosti, které v něm jsou ukryty, ať už se to týká léčení nebo navození tzv. stavu rozšířeného vědomí.

Někdy v té době jsem se začal seznamovat s různými etnickými nástroji vhodnými pro muzikoterapii. Mimo jiné jsem při svých zvukových toulkách začal uvažovat o využití zvuku deštné hole. Jen doba znění byla pro tyto účely moc krátká. Pouze několik vteřin. Jediná cesta jak konečně začít klidně spát byla pustit se do práce a vymyslet alternativu, která poskytne dostatečný čas k navození hladiny alfa či théta, při které dochází k hluboké relaxaci a mnohdy k tzv. stavu rozšířeného vědomí. Šlo o to najít konstrukční řešení tak, aby směs v holi přetékala minimálně deset minut, což je minimální doba uváděna různými autory, jako doba vhodná pro muzikoterapeutický vliv na lidské tělo a vědomí. 

Cesta od myšlenky k reálné podobě byla dlouhá. V roce 2009 jsem ale měl sestrojený sloup o výšce 2 metry s dobou znění 8 minut. V té době to byl nejdéle znějící sloup na světě. Od té doby uplynulo hodně času a inovací na tomto projektu proběhlo také dost. Dost na to, aby můj nejdéle znějící sloup o výšce 150 cm zněl celých 60 minut na jedno otočení, což předčilo očekávání nejen mé. 

 

Deštné sloupy se staly unikátním terapeutickým nástrojem součastnosti a jsou používány terapeuty v mnoha zemích světa.

3I9A9533-2.jpg
podpis.png